Home » Persidangan Sekolah Amanah pacu kelestarian transformasi pendidikan negara

Persidangan Sekolah Amanah pacu kelestarian transformasi pendidikan negara

SEJAK dilancarkan pada 2010, Sekolah Amanah telah menunjukkan impak positif terhadap prestasi sekolah, guru dan murid malah program ini telah berjaya menggilap potensi ramai murid di kalangannya.

Program Sekolah Amanah dimulakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi menjalankan program transformasi dalam persekitaran pembelajaran di sekolah awam melalui kerjasama pintar antara sektor awam dan swasta.

Program Sekolah Amanah digerakkan oleh Yayasan AMIR dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan menggunakan pendekatan ‘whole school improvement’ sebagai strategi perubahan pendidikan.

Penasihat Yayasan AMIR, Zaida Khalida Shaari berkata, Sekolah Amanah telah menetapkan beberapa sasaran indeks prestasi utama (KPI) yang berkaitan dengan peningkatan hasil murid dalam jangka masa lima tahun merangkumi aspek akademik dan bukan akademik seperti keputusan peperiksaan, kemajuan murid dan sekolah, perkembangan sahsiah (kepimpinan dan kreativiti).

Penasihat Yayasan AMIR, Zaidah Shaari (kanan) bersama Pengarah Program, Azlina Shahrom.

Katanya, rangkaian Sekolah Amanah di bawah Yayasan AMIR (ditubuhkan oleh Khazanah Nasional Berhad) mampu meningkatkan kualiti tranformasi sektor pendidikan.

“Program Sekolah Amanah merupakan satu program transformasi sekolah yang lestari dan komprehensif bagi menambah baik kemenjadian murid.

“Bukan hanya peningkatan dalam akademik, sasaran kami adalah melahirkan murid yang berkepimpinan, kreatif serta berkeyakinan tinggi. Program ini juga dirangka dengan tumpuan mengubah peranan guru dalam bilik darjah dan aktiviti bilik darjah.

“Salah satu ciri menarik program ini adalah menubuhkan Student Voice Group (SVG). Menariknya, murid yang tidak berpeluang memegang apa-apa jawatan di sekolah serta bukan murid ‘top’ di kelas dapat menonjolkan bakat mereka apabila diberi peluang menguruskan aktiviti atau acara tertentu melalui SVG ini,” katanya ketika ditemui pada Persidangan Sekolah Amanah di Subang Jaya, Rabu lalu.

Persidangan yang dirasmikan Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Tuan Haji Abdul Muei bin Ngah itu bertujuan bagi berkongsi mengenai program tersebut serta kejayaan dan impak positif yang dicapai.

Turut hadir, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan AMIR, Raja Tan Sri Dato’ Seri Arshad Raja Tun Uda.

Pelbagai pengisian padat dirangka pada persidangan dua hari tersebut, antaranya forum dan sesi perkongsian bagi memberi informasi kepada orang ramai berkenaan proses transformasi dan pencapaiannya.

Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan AMIR, YM Raja Tan Sri Dato’ Seri Arshad Raja Tun Uda.

Dalam majlis ini, turut dipamerkan kecemerlangan dan bakat pelajar serta perkongsian pengalaman mereka yang masih dan pernah mengikuti Program Sekolah Amanah sepanjang 13 tahun diperkenalkan.

Zaida berkata, program Sekolah Amanah kini diperluaskan ke 94 sekolah, dengan 57 daripadanya sekolah rendah dan 37 sekolah menengah seluruh negara. Sekolah-sekolah yang terpilih ini dikehendaki mencapai prestasi yang telah ditetapkan dalam tempoh lima tahun.

“Matlamat strategik yang difokuskan antaranya membangunkan kepimpinan berkualiti tinggi, enambahbaik kualiti pengajaran dan pembelajaran, memaksimumkan potensi dan pencapaian murid serta memperkukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan lain,” katanya.

Pada waktu ini terdapat 94 buah Sekolah Amanah di mana 83 buah sekolah di bawah “Trust School Programme 1.0 (TSP 1.0) di 10 buah negeri di Malaysia termasuk di Johor (18) buah sekolah, Sarawak (15), Kuala Lumpur (6), Selangor (14), Perak (4), Kelantan (5), Negeri Sembilan (1), Sabah (5), Terengganu (12) dan Pahang (3).

ManakalaTrust School Programme 2.0 (TSP 2.0) di Perlis (5), Kuala Lumpur (2) dan Perak (2) dan Negeri Sembilan (2).

Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai Sekolah Amanah, layari laman web www.https://www.yayasanamir.org.my/ dan media sosial Yayasan AMIR.

Mengenai Yayasan AMIR

Ia diperbadankan oleh Khazanah Nasional Berhad pada 26 Oktober 2010 sebagai Yayasan yang tidak berasaskan keuntungan, untuk memacu Program Sekolah Amanah melalui Pergabungan Awam-Swasta (“PPP”) dengan KPM.

Matlamat Yayasan AMIR adalah untuk mengubah hasil pembelajaran pelajar (“student outcome“) dengan mendorong peningkatan amalan pengurusan sekolah, memperjuangkan penambahbaikan kurikulum dan penyampaian pendidikan.

Konsep Modal Insan turut diterapkan bagi melahirkan pelajar yang kompeten di peringkat global di sepanjang susur-galur dan ekosistem pembelajaran dengan mempamerkan kualiti, integriti dan nilai jati diri yang teguh.

One thought on “Persidangan Sekolah Amanah pacu kelestarian transformasi pendidikan negara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *