Home » Seminar Pendidikan RPT 2024 persiap pelajar tempuh dunia kerjaya

Seminar Pendidikan RPT 2024 persiap pelajar tempuh dunia kerjaya

KUALA LUMPUR – Rajayoga Power Trranscendental Meditation Society (RPT) meneruskan usaha membimbing pelajar ke arah melahirkan generasi muda yang kompeten dari segi akademik, emosi, rohani dan kemahiran sosial.

RPT merupakan sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang diasaskan pada tahun 1996 oleh Datuk Sri Dr V Balakrishnan dan Datin Sri Sundari Balakrishnan meneruskan program khidmat masyarakat bersama orang ramai dengan menganjurkan Seminar Pendidikan RPT 2024.

Program kali ini berlangsung di Universiti Malaya, Kuala Lumpur dengan tema ‘Education Beyond Books’ merupakan program tahunan RPT yang dianjurkan secara percuma kepada golongan remaja dan kali terakhir dianjurkan pada tahun 2019 sebelum bermula pandemik COVID 19. 

Teen Educator dari LPPKN memberi penerangan kepada peserta Seminar Pendidikan RPT 2024.

Sasaran program kali ini untuk remaja berusia 15 hingga 24 tahun terdiri daripada pelajar Tingkatan 3 dan 4 serta pelajar pra-universiti, Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS).

Pengasas dan Presiden RPT, Dr V Balakrishnan berkongsi kata-kata semangat kepada para pelajar disusuli pelbagai pengisian menarik yang interaktif di mana pelajar dibimbing dengan teknik pembelajaran yang efektif di samping memberi tunjuk ajar dalam pemilihan laluan kerjaya.

“Sesi perkongsian ‘Success Stories’ oleh orang-orang ternama dari pelbagai jurusan turut dimuatkan sebagai slot motivasi bagi menaikkan semangat para pelajar untuk menjadi insan yang berjaya,” katanya dalam kenyataan media.

Seminar Pendidikan RPT 2024 turut menyaksikan kerjasama RPT dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).

Menerusi seminar itu, pelajar Tingakatan 3 dan 4 didedahkan kepada program remaja LPPKN iaitu KafeTEEN melalui sesi ceramah dan sesi interaktif dalam trak KafeTEEN, dengan harapan pelajar ini mendapat manfaat daripada aktiviti yang dituju khas kepada golongan remaja zaman sekarang.

Bagi remaja pra-universiti, IPTA dan IPTS pula, mereka didedahkan kesedaran tanggungjawab sivik di mana mereka dibimbing menyumbangkan idea-idea untuk Projek Remaja RPT yang dijadikan asas untuk program khidmat masyarakat RPT pada masa hadapan yang akan dikendalikan oleh para remaja RPT di bawah seliaan sukarelawan RPT.

Ahli Jawatankuasa Program Seminar Pendidikan RPT 2024, Dr Komathy Thiagarajan bersama Team KafeTEEN LPPKN.

Seminar ini dikendalikan sepenuhnya oleh sukarelawan RPT dari pelbagai jurusan yang cemerlang dalam kerjaya masing-masing. 

Sukarelawan ini turut mengambil peluang membimbing pelajar-pelajar ke arah melahirkan generasi berilmu, bijak dan berakhlak. 

Kesemua pelajar yang menghadiri seminar ini juga dibimbing secara berterusan oleh sukarelawan RPT untuk pasca seminar.

Seminar Pendidikan RPT 2024 turut dihadiri Pengarah Pusat Asasi Sains Universiti Malaya (PASUM), Prof Madya Dr Farazila Yusof mewakili Timbalan Naib Canselor. 

Pengarah Pusat Asasi Sains Universiti Malaya (PASUM), Prof Madya Dr Farazila Yusof menandatangani buku program Seminar Pendidikan RPT 2024.

Dr Farazila dalam ucapannya merakamkan penghargaan dan tahniah kepada Dr V Balakrishnan dan Sundari di atas usaha murni RPT dalam melahirkan generasi muda yang terdidik dan sihat minda serta berakhlak.

Menjadi harapan mereka agar di samping bimbingan akademik, pelajar turut didedahkan kepada pelbagai ilmu di luar kandungan buku yang akan dapat membantu mereka mencapai impian ke arah menjadi pelajar yang cemerlang, pintar dan terbaik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *